Científics importants

Marie Curie va ser una física i química polonesa, pionera en els estudis de les radiacions. Va guanyar el Primer Nobel de física, l’any 1903. També, l’any 1911 va rebre el Premi Nobel de química per l’aïllament del radi pur, va ser la primera en usar el terme radioactivitat. 

Imatge extreta de wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie

Albert Einstein Albert einstein va ser la persona més llesta del mon i va ser un físic que va guanyar el premi nobel l’any 1921.

Imatge extreta de wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Relativitat_especialç 

Nikola Tesla  Nikola Tesla va ser una de les persones més importants de la historia perquè va crea la electricitat i les xarxes elèctriques. 

Imatge extreta de wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

-Thomas Alva Edison Va ser la primera persona que va inventar la llum, també va inventar el fonògraf i va perfeccionar la bombeta. 

Imatge extreta de wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Charles Robert Darwin Charles Darwin va ser un naturalista, geòleg i biòleg anglès  conegut principalment per les seves contribucions en la ciència de l’evolució. 

Imatge extreta de wikipèdia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Darwin